judi bola judi bola resmi terpercaya
IDНазив предметаПредавања+вјежбеДруги облици наставеECTS
1. семестар
1Методологија лингвистичких истраживања2+0015
2Наратологија2+0015
2. семестар
1Докторска дисертација -избор теме и преглед литературе0+01515
2Контрастивна лингвистика2+0015
3. семестар
1Научно истраживање и пријава докторске дисертације0+01510
2Изборни предмет ( *списак предмета на дну стране )2+0010
3Изборни предмет ( *списак предмета на дну стране )2+0010
4. семестар
1Израда нацрта докторске дисертације0+01510
2Изборни предмет ( *списак предмета на дну стране )2+0010
3Изборни предмет ( *списак предмета на дну стране )2+0010
5. семестар
1Израда докторске дисертације0+03030
6. семестар
1Израда докторске дисертације0+03030
* Списак изборних предмета:
- Језик науке и струке
- Контактно-контрастивна изучавања језика
- Дијахронијска семантика и лексикологија
- Творбени и семантички аспекти проучавања сакралне лексике
- Интеркултурна глотодидактика
- Семиотика
- Друштвена и културолошка теорија и критика
- Критичка анализа дискурса:
квалитативне методе у лингвистици