IDНазив предметаСеместарECTSП+В
1. семестар
1Савремени енглески језик 11101+8
2Средњовјековна енглеска књижевност152+2
3Увод у англистику142+2
4Граматика енглеског језика 1152+2
5Српски језик 1132+0
6Изборни предмет у 1 семестру:132+0
Увод у проучавање енглеске књижевности
Увод у теорију књижевности
2. семестар
7Граматика енглеског језика 2252+2
8Савремени енглески језик 22101+8
9Енглеска књижевност ренесансе262+2
10Српски језик 2232+0
11Фонетика енглеског језика262+2
3. семестар
12Савремени енглески језик 3381+6
13Књижевност енглеског класицизма и романтизма352+2
14Америчка књижевност до 20. вијека352+2
15Морфологија енглеског језика352+2
16Изборни предмет 1. у 3 семестру:342+2
Британска култура
Креативно писање
17Изборни предмет 2. у 3 семестру (страни језик 1):332+0
- Њемачки језик
- Италијански језик
- Француски језик
- Чешки језик
4. семестар
18Савремени енглески језик 4481+6
19Морфосинтакса енглеског језика 1452+2
20Викторијанска књижевност472+2
21Америчка књижевност прве половинe 20. вијека472+2
22Изборни предмет у 4 семестру (страни језик 2):432+0
- Њемачки језик
- Италијански језик
- Француски језик
- Чешки језик
5. семестар
23Савремени енглески језик 5581+6
24Морфосинтакса енглеског језика 2552+2
25Шекспир552+2
26Енглеска књижевност модернизма552+2
27Психологија532+0
28Изборни предмет у 5 семестру:542+2
Лексикологија енглеског језика
Семантика
6. семестар
29Синтакса енглеског језика 1652+2
30Савремена енглеска књижевност652+2
31Савремени енглески језик 6681+6
32Методика наставе енглеског језика 1652+2
33Педагогија632+0
34Изборни предмет у 6 семестру:642+2
Концептуални приступи значењу
Модална семантика
Научно и техничко превођење
7. семестар
35Синтакса енглеског језика 2772+2
36Методика наставе енглеског језика 2772+2
37Савремени енглески језик 7781+6
38Изборни предмет 1. у 7 семестру:742+2
Фонологија енглеског језика
39Изборни предмет 2. у 7 семестру:742+2
Савремени енглески роман
Социолингвистика
8. семестар
40Методика наставе енглеског језика 3862+2
41Америчка књижевност од 1970.862+2
42Методичка пракса861+2
43Савремени енглески језик 8881+6
44Изборни предмет у 8 семестру:842+2
Англистичка лингвистика
Викторијанска поезија и поетика
-Изборни предмети који се тренутно не изводе:
Ренесансна драма