judi bola judi bola resmi terpercaya

Jovica Mikić, Iskustva predavača-početnika u nastavi francuskog jezika, Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2022.

ISBN 978-99955-58-82-6

Sanja Josifović Elezović, Vrednovanje veštine pisanja u nastavi engleskog jezika kao stranog, Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2022.

ISBN 978-99955-58-81-9

Мијанa Кубурић Мацура, Категорија концесивности у савременом српском језику, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2021.

ISBN 978-99955-58-74-1

Radana Lukajić, Le Je, le Moi, L’Autre. Essais sur l’écriture de soi, Université de Banja Luka, Faculté de Philologie, 2021.

ISBN 978-99955-58-71-0

Sanja Josifović Elezović, Vrednovanje veštine govora u nastavi engleskog jezika kao stranog, Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2021.

ISBN 978-99955-58-70-3

Саша Шмуља, Јужнословенске књижевне теме: интерлитерарни, интертекстуални и имаголошки аспекти, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2021.

ISBN 978-99955-58-67-3

Душко Певуља, Читање поетика, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2020.

ISBN 978-99955-58-66-6

Мирјана Арежина, Пасторала и пасторалност у дубровачкој драми XVI вијека, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2019.

ISBN 978-99955-58-58-1

 

Илија Николић: Етнографска збирка Архива САНУ: Преглед рукописне грађе, приредиле Јеленка Пандуревић и Славица Гароња Радованац, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2019. ISBN 978-99955-58-55-0

 

Горан Комар, Синиша Шолак, Ћирилички споменици Гламочког поља. Пола миленијума ћириличке писмености Гламоча = Cyrillic Monuments of the Glamoč Plateau: Half a Millenium of Cyrillic Literacy in Glamoč, Завичајно удружење „Гламочко коло” и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2019. ISBN 978-99955-58-50-5 

 

Željka Babić, Međujezički kolovrat. Analiza grešaka, transfer, vrednovanje, Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2018.

ISBN 978-99955-58-47-5

 

Željka Babić, Prozor u predgrađu. Pogled kroz lingvističko okno, Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2018.

ISBN 978-99955-58-49-9

 

 

Tatjana Bijelić, Dickinsonian Intonations in Modern Poetry, University of Banja Luka, Faculty of Philology, 2018.

ISBN 978-99955-58-45-1

 

 

Tatjana Bijelić, Petar Penda, Aleksandra Nikčević Batrićević, Savremena angloamerička poezija. Ideologija, mit, ispovijest, Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2018.

ISBN 978-99955-58-43-7

 

 

Dijana Tica, Poetika tragičnog: tri junakinje viktorijanskog romana, Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2018.

ISBN 978-99955-58-42-0

 

 

Сања Радановић, Уџбеници њемачког језика као страног у Босни и Херцеговини 1918–1941, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2017.

ISBN 978-99955-58-41-3

 

 

Ирена Медар Тањга, Јеленка Пандуревић, Драгица Панић Кашански, Нематеријално културно насљеђе: теоријски, методолошки и административни аспекти, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2017.

ISBN 978-99955-58-37-6

 

 

Саша Шмуља, Антун Густав Матош у српској књижевности и култури, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2016.

ISBN 978-99955-58-32-1

 

 

Sanja Josifović Elezović, Vrednovanje receptivnih jezičkih veština u nastavi engleskog jezika kao stranog, Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2016.

ISBN 978-99955-58-31-4

 

 

Славица Васиљевић Илић, У скривницама срца свога. Српске средњовјековне теме 2, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2016.

ISBN 978-99955-58-33-8

 

 

Младенко Саџак, Поступци књижевног стварања, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2016.

ISBN 978-99955-58-29-1

 

 

Љиљана Аћимовић, Германисти Београдског универзитета: 1905–1941, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2016.

ISBN 978-99955-58-34-5

 

 

Radana Lukajić, Marguerite Yourcenar : historia, vita memoriae: L’écriture de l’histoire et l’écriture de soi, Université de Banja Luka, Faculté de philologie, 2015.

ISBN 978-99955-58-27-7

 

 

Зорица Никитовић, Сложенице у оригиналним српскословенским дјелима сакралног карактера, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2014.

ISBN 978-99955-58-17-8

 

 

Ранко Поповић, Трагедија без катарзе: огледи о српској прози XX вијека, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2014.

ISBN 978-99955-58-19-2

 

 

Кристина Мирнић

Лингвистичке теме, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2014.

ISBN 978-99955-58-23-9

 

 

Željka Babić, Jezička interferencija i usvajanje sintaksičko-semantičkih struktura, Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2013.

ISBN 978-99955-58-12-3

 

 

Сања Радановић, Методе у уџбеницима њемачког језика у Босни и Херцеговини за вријеме Аустроугарске монархије, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2013.

ISBN 978-99955-58-13-0

 

 

Ранко Поповић, Парадокси и молитве. Огледи о српском пјесништву 2, Филозофски факултет Универзитета у Нишу и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2013.

ISBN 978-86-7379-280-4

 

 

Ранко Поповић, Давор Миличевић, Зорица Никитовић, Саша Шмуља, Јован Делић, Ризничари и памтитељи. Православна духовност српске књижевности XX вијека, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2013.

ISBN 978-99955-58-16-1

 

Tatjana Bijelić, Matrilinijske relacije u prozi Margaret Atvud, Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2012.

ISBN 978-99955-58-11-6

 

 

Саша Шмуља, Поезија и прозба. Интертекстуални аспекти у збиркама поезије Тражим помиловање Десанке Максимовић и Камени спавач Мака Диздара, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2012.

ISBN 978-99955-58-09-3

 

 

Petar Penda, T. S. Eliot: poetska i teorijska kontekstualizacija, Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2012.

ISBN 978-99955-58-10-9

 

 

Биљана Бабић, Ортографске и језичке карактеристике у штампаним дјелима Павла Соларића, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2012.

ISBN 978-99955-58-08-6

 

 

Славица Васиљевић Илић, Средњовјековне теме, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2010.

ISBN 978-99955-58-02-4