Мисија

Мисија Филолошког факултета у првом реду је образовна и научна. Подразумијева континуирану наставно-научну дјелатност и преношење филолошких знања и вјештина генерацијама студената. Факултет, поред осталог, омогућава озбиљан научноистраживачки рад и индивидуално усавршавање професора и асистената.

Сталним унапређивањем наставног и научног рада, као и организацијом на највишем научном и академском нивоу, наш факултет штити и проучава националне језичке, књижевне и културне вриједности. Исто тако, путем студија најзначајнијих свјетских језика, књижевности и култура, циљ Факултета је да научно и образовно партиципира у најширем интернационалном контексту.

Које смо резултате остварили до сада?

Најзначајнији резултат наставно-научног рада на Филолошком факултету јесу генерације студената српског, енглеског, њемачког, италијанског, француског и руског језика и књижевности.

Филолошки факултет под тим називом постоји од 2009. године. Међутим, већина наших студијских програма има знатно дужу традицију, јер су постојали и у оквиру Филозофског факултета, који је основан 1994. године.

Наши резултати су видљиви и у бројним научним конференцијама које се редовно одржавају на факултету, у самосталној и разгранатој издавачкој дјелатности као и међународној сарадњи са бројним европским универзитетима.

У оквиру регионалних и европских пројеката, за наше студенте, наставнике и сараднике остварена је могућност стипендирања, размјене, студијских боравака и усавршавања на партнерским универзитетима и факултетима. Ова могућност је, прије свега захваљујући познавању и изучавању свјетских језика, књижевности и култура, нашем факултету веома значајна и приступачна.

По чему смо другачији?

Филолошки факултет другачијим чине образовни профили наших дипломираних студената, специфичности студирања, али и значај и улога наших алумниста у данашњем друштву, култури и образовању.

Филологија је област која подразумијева систематско, наставно и научно изучавање језика, књижевности и култура. Опште филолошке студије као и појединачне националне филологије доприносе да наш факултет буде специфичан и „нешто другачији“ избор за оне који желе да се посвете овим областима знања и стварања.

Студирање на Филолошком факултету специфичним чини широк спектар области и дисциплина којима смо заједнички посвећени. Научни приступ учењу језика, тумачењу књижевности, изучавању култура и стицању наставничких и других креативних вјештина, чине најважније аспекте, али и специфичности студирања на нашем факултету.

Алумнисти и алумнисткиње нашег факултета по свом излазном образовном профилу прије свега су професори српског, енглеског, њемачког, италијанског, француског и руског језика и књижевности, али је спектар њихових занимања изузетно широк. У Републици Српској и Босни и Херцеговини они данас обављају важне и одговорне друштвене задатке, од просвјетних и културних, преко научних и истраживачких, до руководилачких и политичких.

Визија

Филологија на нашем универзитету нема дугу високошколску традицију, али већ има значајне и видљиве резултате. Они се огледају прије свега у успостављању наставно-научног процеса на сва три циклуса студирања ове научне дисциплине (основни, мастер и докторски студиј), у успостављању квалитетног амбијента и предуслова за научноистраживачки рад (библиотека, научне публикације и базе, научне конференције), као и у успостављању међународне и међууниверзитетске сарадње.

Чему тежимо?

Филолошки факултет тежи да и даље развија успостављене наставно-научне и научноистраживачке капацитете, како би наредним генерацијама оставио квалитетан и функционалан, национално одговоран, а међународно признат и умрежен систем изучавања филолошких студија.