judi bola judi bola resmi terpercaya situs slot gacor terpercaya slot pragmatic play idn poker slot pro thailand

Филолошки факултет придаје велики значај међународној сарадњи, те стога има потписане уговоре с многим факултетима, универзитетима и културним институцијама из Европе, у склопу којих се обављају истраживањa и размјена студената и факултетског особља. Посебна пажња посвећује се и студијским посјетама, радионицама, љетњим школама и семинарима у иностранству и код нас.

Први међународни уговор потписан је 2006. године, а Филолошки факултет га је склопио са Универзитетом „Пајсиј Хиландарски“ из Пловдива (Бугарска). У оквиру овог уговора реализована је размјена наставника, лектора и студената.

Филолошки факултет 2012. године потписује Уговор о сарадњи са Факултетом књижевности и језика Универзитета у Поатјеу (Француска) у склопу којег се остварује редовна размјена академског особља и студената. Захваљујући програму Еразмус+, студенти Студијског програма француског језика и књижевности имају прилику да бораве један семестар у Поатјеу, а наставно особље има могућност да се у овом универзитетском центру додатно усавршава. Уговором о сарадњи између Универзитета Франсоа Рабле (Тур Француска) (Одсјек језици и књижевност, Истраживачки центар Културолошке и дискурзивне интеракције [Е.А.6297]) и Универзитета у Бањој Луци (Филолошки факултет, Истраживачки центар Филолошког факултета), закљученим 2015. године, обавља се размјена академског особља и студената.

Филолошки факултет има потписан Уговор о сарадњи са Универзитетом Ополе у Пољској, и то за период 2014–2021. година (програм Еразмус+), у склопу којег је особље Филолошког факулета добило прилику за усавршавање, а од љетњег семестра школске 2018/19. остварена је и прва студентска размјена.

Уговор о образовној и научној размјени између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Лондону (Факултет за напредне студије и Институт за енглеске студије) реализован је 2014. године, а подразумијева, између осталог, размјену наставног особља и учешће на конференцијама.

Филолошки факултет у Бањој Луци има неколико склопљених међународних уговора о сарадњи са универзитетима у Италији. Уговор између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Палерму закључен је 2013. године, а захваљујући овом уговору реализована је размјена наставног особља. Уговор о сарадњи и размјени са Одсјеком за компаративне, лингвистичке и културолошке студије Универзитета Ca’ Foscari из закључен је 2015. године, те је на основу њега постигнут договор о размјени студената и особља. Сарадња са Одсјеком за стране језике и књижевности и модерне културе Универзитета у Торину остварена је 2017. године, а под њеним окриљем такође се обавља размјена особља и студената у склопу Еразмус+ програма. Филолошки факултет је 2017. године потписао и Уговор о сарадњи са Филолошким факултетом Универзитета „Sour Orsola Benincasa“ у Напуљу, путем којег је реализована размјена особља, а сарадња са Универзитетом „G. d’Annunzio“ (Кијети-Пескара) остварена је 2018. године.

Споразум о сарадњи између Универзитета у Вроцлаву (Пољска) и Филолошког Универзитета у Бањој Луци потписан је 2017. године, а реализација споразума се остварује кроз размјену информација, материјала и научних публикација у подручјима која су од заједничког интереса за обје институције.

Уговор о академској размјени и сарадњи између Универзитета у Гдањску (Пољска) и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци такође је закључен 2017. године на период од три године.

Филолошки факултет је 2018. године потписао неколико међународних уговора о сарадњи са сљедећим високошколским институцијама: Филолошко- историјским и теолошким факултетом Западног универзитета у Темишвару (Румунија), Филозофским факултетом Универзитета у Љубљани (Словенија), Филолошким факултетом Националног универзитета „Иван Франко“ са сједиштем у Лавову (Украјина) и Факултетом умјетности и филозофије Универзитета у Генту (Белгија).

Треба свакако споменути и велики број уговора са руским државним институцијама и универзитетима са којима Филолошки факултет у Бањој Луци активно сарађује. Уговор о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Вороњешког државног универзитета закључен је у мају 2016. године, а предвиђа размјену студената. Споразум о сарадњи између Федералног државног буџетског образовног института високог образовања под називом Белгородски државни технолошки универзитет „В. Г. Шухов“ и Универзитета у Бањој Луци, потписан 2016. године, омогућио је боравак лектора за руски језик на нашем факултету, те је пружио могућност руским студентима да бораве на Филолошком факултету у оквиру студијске размјене. Током 2016. године потписани су такође и Уговор о сарадњи између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и Института за славистику Руске академије наука (РАН) – Москва, у склопу којег су два руска истраживача боравила у Бањој Луци с циљем проучавања нематеријалне културне баштине Републике Српске, те Споразум о сарадњи између Државног института за руски језик „А.С. Пушкин“ и Универзитета у Бањој Луци. Универзитет у Бањој Луци је 2018. године склопио Уговор о сарадњи са државним универзитетом „Н. И. Лобачевски“ са сједиштем у Нижњем Новгороду. Филолошки факултет такође има склопљен Уговор о сарадњи са нижњеновгородским државним лингвистичким универзитетом „Н. А. Доброљубов“.

Филолошки факултет, поред поменутих, има и неколико потписаних уговора са високошколским установама и културним институцијама из региона. Тако је 2011. године остварен Споразум о сарадњи са Филолошким факултетом у Београду. Уговор о сарадњи са Филозофским факултетом у Нишу потписан је 2012. године. Споразум о академској сарадњи између Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци реализован је 2014. године. Када су у питању културне институције, треба посебно издвојити сарадњу са Институтом за књижевност и умјетност у Београду (2012. година), Балканолошким институтом САНУ у Београду (2012. година) и Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“ у Београду (2016. година).

Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци тренутно је у процесу потписивања нових уговора и остваривања сарадње са многим другим универзитетима у региону, али и у Европи, а који ће значајно унаприједити могућности студијских размјена и боравака у иностранству.