Проф. др Наталија Видмаровић, Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу

„Појмови језик – људи – племе – народ у средњовjековној руској књижевности старијег периода”, 15. 4. 2019. године