judi bola judi bola resmi terpercaya

Бесплатни курсеви

У љетњем семестру сваке академске године Филолошки факултет организује бесплатне курсеве енглеског, њемачког, италијанског, француског и руског језика, као и курс српског језика за странце. Настава траје три мјесеца, од почетка марта до краја маја, и изводи се два пута седмично.

Наставу изводе студенти завршних година свих студијских програма Филолошког факултета у Бањој Луци. Овај пројекат се одвија у склопу програма студентске праксе. Изводећи наставу на курсевима, студенти истовремено обављају методичку праксу и стичу потребно искуство за будући наставнички позив. У припремању и извођењу наставе студенте прате професори и асистенти Факултета који су задужени за овај вид наставе.

Пријаве за похађање курсева прилажу се у јануару сваке године. Током фебруара врше се тестирање полазника те припреме за извођење наставе. На основу резултата тестирања и предзнања полазника, полазници се разврставају у групе и на различите нивое познавања језика, и то према Заједничком европском референтном оквиру за језике – А1, А2, Б1, Б2, Ц1 и Ц2. Групе броје највише 10 до 15 полазника, а у самој настави се примјењују савремене методе.

На крају курса врши се тестирање полазника, након чега Факултет осигурава потврде о похађању курса и о успјешно положеном завршном испиту. Курсеви су намијењени студентима и запосленима на Универзитету у Бањој Луци.

Комерцијални курсеви

У зимском семестру сваке академске године Филолошки факултет организује комерцијалне курсеве енглеског, њемачког, италијанског, француског и руског језика. Настава на курсевима траје четири мјесеца, од половине октобра до половине фебруара, и изводи се два пута седмично у трајању од 90 минута.

Наставу изводе апсолвенти који су се својим досадашњим радом и залагањем истакли на бесплатним курсевима језика Филолошког факултета.

Пријаве за курсеве прилажу се у септембру сваке године. У првој половини октобра врши се тестирање полазника те припреме за извођење наставе. На основу резултата тестирања и предзнања, полазници се разврставају у групе и на различите нивое познавања језика, и то према Заједничком европском референтном оквиру за језике – А1, А2, Б1, Б2, Ц1 и Ц2. Групе броје највише 8 до 10 полазника, а у настави се примјењују савремене методе.

На крају курса врши се тестирање полазника, након чега Факултет осигурава потврде о похађању курса и о успјешно положеном испиту.

Курсеви су намијењени студентима, запосленима и пријатељима Универзитета у Бањој Луци. Мјесечна цијена курса је 30 КМ.