Образовање: Основне студије: 1989.

Магистарске студије: 2008.

Докторске студије: 2014.

 

Телефон:

Електронска адреса: jovica.mikic@flf.unibl.org

Консултације: четвртак, 14.30 – 15.30

Кабинет бр. 8

Сфера интересовања: методика наставе страних језика

Изабране књиге и радови:

„Les tâches-projets dans les manuels du FLE pour débutants: caractéristiques et enjeux”, Philologia Mediana, br. 9, 2017, str. 549-565.

„Activités ludiques en classe de FLE et alternance des codes“, Le francais dans le monde. Recherches et applications, nr. 59, 2016, p. 108–118.

„Разумевање налога у уџбеницима за стране језике“, Иновације у настави, 1, 2015, стр. 51–68.

,,L’unità didattica alla luce del modello di comunicazione linguistica del Quadro comune europeo, Bollettino ITALS, febbraio 2009.

Nastavna celina u komunikativnom pristupu, Data Status, Beograd, 2008.

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети:

Методика наставе француског језика 2

Методика наставе француског језика II

Француски језика 2