judi bola judi bola resmi terpercaya
Ранко Поповић и Андреја Марић (прир.), Српска књижевна критика XX вијека: избор, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2021.

ISBN 978-99955-58-73-4