Savremena književna teorija, izbor tekstova, uredio Petar Penda, Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2020. ISBN 978-99955-58-63-5