Проф др Радана Лукајић, ванредни професор

Водитељ Студијског програма француског језика и књижевности

Тел. +387 51 340 131

radana.lukajic@flf.unibl.org

Kабинет бр. 8

 

Ања Бундало, ма, виши асистент

Секретар Студијског програма француског језика и књижевности

Tел. +387 51 340 131

anja.bundalo@flf.unibl.org

Kабинет бр. 8