Филолог је научни и рецензирани часопис који има за циљ промовисање савремених теоријских и интердисциплинарних приступа проучавању језика, књижевности и културе. Филолог је часопис прве категорије (Република Српска), категорије М51 научних часописа (Република Србија), а уврштен је на листу Међународног комитета слависта, Ерих плус листу, CEEOL и DOAJ. Све остале информације о часопису Филолог као и садржаје свих досадашњих бројева можете пронаћи на адреси: filolog.rs.ba.