Проф. др Сања Јосифовић Елезовић, ванредни професор

Водитељ Студијског програма енглеског језика и књижевности

Тел. +387 51 340 136

sanja.josifovic-elezovic@flf.unibl.org

Kабинет бр. 5

 

Мр Јасна Јуришић Рољић, виши асистент

Секретар Студијског програма енглеског језика и књижевности

Тел. + 387 51 340 136

jasna.jurisic.roljic@flf.unibl.org

Kабинет бр. 5