Др Емир Мухић, доцент

Водитељ Студијског програма енглеског језика и књижевности

Тел. +387 51 340 135

emir.muhic@flf.unibl.org

Kабинет бр. 6

 

Тијана Поповић, ма, виши асистент

Секретар Студијског програма енглеског језика и књижевности

Тел. + 387 51 340 136

tijana.popovic@flf.unibl.org

Kабинет бр. 5