Μαθαίνουμε γλώσσες για να
επικοινωνούμε με τον κόσμο
Διευρύνουμε τους ορίζοντές μας Αναπτυσσόμαστε Ερευνούμε Μαθαίνουμε ταξιδεύοντας Ταξιδεύουμε μαθαίνοντας Παραμένουμε αφοσιωμένοι κι ενθουσιώδεις Ελάτε μαζί μας!

Σερβική γλώσσα και λογοτεχνία Αγγλική γλώσσα και λογοτεχνία Γερμανική γλώσσα και λογοτεχνία Ιταλική γλώσσα και λογοτεχνία Γαλλική γλώσσα και λογοτεχνία και λατινική γλώσσα Ρωσική και Σερβική Γλώσσα και Λογοτεχνία

With international collaboration high on its priority list, the Faculty of Philology has entered into partnership
with a number of European faculties, universities and cultural institutions, offering a framework for research
and student and faculty exchanges. We place a strong emphasis on study visits, workshops, summer schools
and seminars in the country and abroad.
International Collaboration

Из нашег угла