judi bola judi bola resmi terpercaya

Правилник о додјели признања Филолошког факултета

Правила о избору и раду демонстратора на Филолошком факултету

Академски календар 2022/2023. година

Закон о високом образовању и сродни закони

Статут Универзитета у Бањој Луци

Правилници Универзитета у Бањој Луци

Правила студирања на I, II и III циклусу

Остали прописи и акти Универзитета у Бањој Луци

Правилник о међународној размјени студената и особља на Универзитету у Бањој Луци [српски] [енглески]

Водич за размјену студената и особља Универзитета у Бањој Луци [српски] [енглески]

Смјернице за превенцију сексуалног и родно заснованог узнемиравања

Правила о раду Комисије и критеријумима за спровођење поступка избора кандидата за размјену одлазећих студената и особља у оквиру програма Еразмус+ КА 107 за конкурсе који су расписани за Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци

Статут Филолошког факултета

Правилник о издавачкој дјелатности Филолошког факултета

Правилник о суфинансирању научноистзраживачких пројеката

Правилник о завршном раду на I циклусу студија

Правилник о пријави и изради завршног рада на II циклусу студија

Правилник о садржају, изгледу и дигиталном репозиторијуму мастер/магистарских радова на Универзитету у Бањој Луци

Правилник о поступку провјере оригиналности завршних радова студената на II и III циклусу студија Универзитета у Бањој Луци

Правила студирања на III циклусу студија Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци

Академски календар 2020/21. година (пречишћен текст)

Академски календар 2021/22. година

Академски календар 2021/22. година

Правилник о коришћењу припадајућег дијела властитих прихода Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци