Закон о високом образовању и сродни закони

Статут Универзитета у Бањој Луци

Правилници Универзитета у Бањој Луци

Правила студирања на I, II и III циклусу

Остали прописи и акти Универзитета у Бањој Луци

Правилник о међународној размјени студената и особља на Универзитету у Бањој Луци [српски] [енглески]

Водич за размјену студената и особља Универзитета у Бањој Луци [српски] [енглески]

Правила о раду Комисије и критеријумима за спровођење поступка избора кандидата за размјену одлазећих студената и особља у оквиру програма Еразмус+ КА 107 за конкурсе који су расписани за Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци

Статут Филолошког факултета

Правилник о издавачкој дјелатности Филолошког факултета

Правилник о завршном раду на I цуклусу студија

Правилник о пријави и изради завршног рада на II циклусу студија

Правила студирања на III циклусу студија Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци

Академски календар 2019/20. година