Катедра за англистику од 2013. године сваке друге године организује међународну конференцију под називом CELLS (Conference on English language and literary studies). Поставивши себи за циљ обезбјеђивање међународног форума на коме би се размјењивале идеје и искуства унутар поља које обухвата англистика, организатори су посебну пажњу усмјерили на интердисциплинарне и мултидисиплинарне проблеме којима се баве истраживачи из области књижевности, културе, језика, транслатологије и примијењене лингвистике. Важност умрежавања и отвореност за сарадњу CELLS исказује организацијом конференције са партнерима из иностранства.

Прва конференција под називом Going against the GrainContemporary Approaches to the Study of Language, Literature and Culture, на којој су пленарни говорници били Тери Иглтон (Terry Eagleton, Lancaster University, UK), Џефри Пулам (Geoffrey K. Pullum, Brown University, USA & University of Edinburgh, UK) и Ласло Комлоши (László I. Komlósi, University of Pécz, Hungary), организована је у сарадњи са Универзитетом Де Монфорт из Уједињеног Краљевства (Department of English and Creative Writing, Faculty of Design, Arts and Humanities, De Montfort University), а одржана је од 6. до 8. јуна 2013. године.

Друга конференција под називом Remaking Tradition – Present-day Perspectives on Language, Literature and Culture, на којој су пленарни излагачи били Вим Ван Миерло (Wim Van Mierlo, University of London, UK), Џон Фредерик Бејлин (John Frederick Bailyn, State University of New York at Stony Brook, USA) и Дијана Јелача (Dijana Jelača, St. John’s University, New York, USA), организована је у сарадњи са Институтом за енглеске студије Универзитета у Лондону из Уједињеног Краљевства (Institute of English Studies, University of London, UK). Конференција је одржана 12. и 13. јуна 2015. године.

Трећа конференција под називом Transcending Borders and Binaries: New Insights into Language, Literature, and Culture, на којој су пленарни говорници били Тимоти Петит (Timothy Petete, University of Central Oklahoma, USA), Ришард Волни (Ryszard W. Wolny, University of Opole, Poland) и Биљана Чубровић са Универзитета у Београду, организована је у сарадњи са Универзитетом Централне Оклахоме (University of Central Oklahoma, USA) и Универзитетом у Ополеу (University of Opole, Poland), а реализована је 9. и 10. јуна 2017. године.

CELLS је регистровани научни скуп рјешењем Стручне комисије за класификацију и категоризацију научних скупова Министарства науке и технологије од 29. 5. 2015. године.