judi bola judi bola resmi terpercaya

 

Библиотека Филолошког факултета основана је 2016. године и налази се у склопу IV павиљона Студентског центра „Никола Тесла“. Фонд библиотеке Филолошког факултета у овом тренутку чини преко 20.000 књига (научне монографије, приручници, уџбеници, рјечници, лексикони, стара и ријетка књига, домаћа и страна књижевност као и књижевне студије). Поред монографских публикација, у фонду Библиотеке налази се и 246 часописа.

Од самога почетка свог рада, Библиотека је постала чланица Кобис система, тако да је сва грађа која се налази у фонду обрађена управо у овом систему. Студенти и наставно особље могу да провјере коју грађу посједујемо као и то да ли је доступна у датом тренутку. Наши студенти и професори, поред грађе која је доступна у нашем фонду, имају могућност да наручују књиге и чланке из других библиотека из региона путем међублиотечке позајмице, између осталог из Народне библиотеке Србије, Матице српске, као и Универзитетске библиотеке Светозар Марковић.

Студенти нашег факултета (као и студенти других факултета) могу да користе читаоницу у којој се налази 40 читалачких мјеста, као и простор за интерактивно учење са 20 читалачких мјеста и два рачунара који су доступни у сваком тренутку.

Поред редовних активности (издавање, обрада и набавка књига, као и обрада мастер и докторских дисертација), запослени у Библиотеци настоје да мотивишу студенте да развијају љубав према писаној ријечи тако што организују књижевне вечери, радионице, промоције, изложбе као и Клуб читалаца који се одржава једном мјесечно.

Библиотека Филолошког факултета отворена је сваког радног дана од 8.00 до 20.00 часова. Студенти могу да користе читаоницу и позајмљују књижевну грађу. Референтна грађа, рјечници, приручници, лексикони, енциклопедије и слично доступни су за кориштење само у читаоници. Осталу грађу корисници позајмљују уз давање чланске карте на увид. Од 11. децембра 2017. године позајмица се обавља електронским путем.

Претрагу књижевне грађе и резервацију исте можете пронаћи на сљедећем линку: линк.