Библиотека Филолошког факултета отворена је сваког радног дана од 8.00 до 20.00 часова. Студенти могу да користе читаоницу и позајмљују књижевну грађу. Референтна грађа, рјечници, приручници, лексикони, енциклопедије и слично доступни су за кориштење само у читаоници. Осталу грађу корисници позајмљују уз давање чланске карте на увид. Од 11. децембра 2017. године позајмица се обавља електронским путем.

Претрагу књижевне грађе и резервацију исте можете пронаћи на сљедећем линку: линк.