Η βιβλιοθήκη της Σχολής

Η βιβλιοθήκη της Σχολής Φιλολογίας ιδρύθηκε το 2016 και βρίσκεται στο κτίριο IV της φοιτητικής εστίας "Nikola Tesla". Η βιβλιοθήκη της Σχολής Φιλολογίας αποτελείται σήμερα από πάνω από 20.000 βιβλία (επιστημονικές δημοσιεύσεις, εγχειρίδια, λεξικά, παλιά και σπάνια βιβλία, εγχώρια και ξένη λογοτεχνία καθώς και λογοτεχνικές σπουδές). Εκτός από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις, η Βιβλιοθήκη διαθέτει και 246 περιοδικά.

Από την πρώτη ημέρα, η Βιβλιοθήκη της Σχολής Φιλολογίας είναι μέρος της πλατφόρμας COBISS και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στις συλλογές της έχουν καταγραφεί χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα. Αυτό επιτρέπει στους μαθητές και στο διδακτικό προσωπικό να ελέγχουν εύκολα εάν η Βιβλιοθήκη διαθέτει ένα αντικείμενο και εάν είναι διαθέσιμο τη δεδομένη στιγμή. Εκτός από το υλικό που περιέχεται στις συλλογές της Βιβλιοθήκης, οι φοιτητές μας και οι καθηγητές μας, μπορούν να δανειστούν βιβλία και άρθρα από άλλες βιβλιοθήκες μέσω ενός συστήματος δανεισμού μεταξύ βιβλιοθηκών, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Σερβίας, της Βιβλιοθήκης Matica Srpska και της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Svetozar Markovic .
Οι φοιτητές της σχολής μας (καθώς και οι φοιτητές άλλων σχολών) μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αίθουσα ανάγνωσης με 40 θέσεις ανάγνωσης, καθώς και τον χώρο για διαδραστική μάθηση με 20 θέσεις ανάγνωσης και δύο υπολογιστές που είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή.
Εκτός από τις τακτικές δραστηριότητες (έκδοση, επεξεργασία και αγορά βιβλίων, καθώς και επεξεργασία μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών), το προσωπικό της Βιβλιοθήκης μας είναι αφοσιωμένο στο να βοηθά τους μαθητές να διατηρούν έντονο το ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία διοργανώνοντας λογοτεχνικές βραδιές,, εργαστήρια, προωθητικές εκθέσεις

και Club Ανάγνωσης, του οποίου τα μέλη συναντώνται κάθε μήνα.

Η βιβλιοθήκη της Σχολής Φιλολογίας είναι ανοιχτή κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 8.00 έως τις 20.00. Οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αίθουσα ανάγνωσης και να δανειστούν λογοτεχνικό υλικό. Υλικό σπουδών, λεξικά, εγχειρίδια, ειδικά λεξικά, εγκυκλοπαίδειες και παρόμοια είναι διαθέσιμα για χρήση μόνο στην αίθουσα ανάγνωσης.

Οι χρήστες δανείζονται το υπόλοιπο υλικό επιδεικνύοντας την κάρτα μέλους Από τις 11 Δεκεμβρίου 2017, ο δανεισμός πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου.
Αναζήτηση λογοτεχνικού υλικού και κράτηση μπορείτε να κάνετε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.rs.cobiss.net/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=11027