20 јул

Интерпретације босанскохерцеговачког језичког израза и језичке политике која га је пратила

Александра Р. Савић   Апстракт: Језичка политика у СР Босни и Херцеговини, нарочито период од 1967. године, интересантна је из два разлога: први пут се ова југословенска ре­публика – њени …

20 јул

Примјери идеолошких и језичких манипулација у разликовним рјечницима српског и хрватског језика

Александар М. Матерић   Апстракт: Разликовни рјечници српског и хрватског језика специфична су лекси­кографска дјела која покушавају да пруже слику лексичке различитости односно лексичке специфичности српског и хрватског језика. Они …

20 јул

Производња политичке коректности у српској књижевности

Слободан Ч. Антонић   Апстракт: У раду се анализира начин на који се данас обезбеђује политичка коректност у српској књижевности: 1. Реинтерпретирају се писци који припа­дају канону српске књижевности, тако …

20 јул

Тоталитаристичка дехуманизација породичне етике у драми Огњиште Жарка Команина

Радоје Т. Фемић   Апстракт: У раду се тумачи основни тематско-мотивски корпус драмског текста Огњиште аутора Жарка Команина. Испитује се начин умјетничког уобличења тешког историјског и политичког искуства везаног за …

20 јул

Политичка сатира у књижевном делу Светислава Басаре

Весна П. Цидилко   Апстракт: Поред постмодернистичког поигравања садржајем и формом, о коме поводом Фаме о бициклистима (1987) говори Давид Албахари, и (да се поново позовемо на Албахарија) препуштања апсурду, …

20 јул

Политика параноје у роману Светислава Басаре Дневник Марте Коен

Јасмина М. Ахметагић   Апстракт: У Дневнику Марте Коен, који је овде предмет нашег интересовања, разоткрива се комунистичка идеологија и друштвенополитичка стварност бивше Југославије, и то из ишчашене, типичнo басаријанске …

20 јул

Српска политичка сатира у Босни и Херцеговини с почетка двадесетог вијека

Ранко В. Поповић   Апстракт: У нараштају писаца који су у Босни и Херцеговини рођени непо­средно прије или у вријеме аустроугарске окупације неколико њих се истакло књижевним радовима који иду …

20 јул

Умјетничка пројекција политичких тема у књижевном дјелу Бранислава Нушића

Горан М. Максимовић   Апстракт: У излагању jе, на примјерима из књижевних текстова Бранислава Нушића (1864–1938), комедија, прича, романа и пјесама, указано на доминант­не облике политичког живота у Србији на …