Зорица Никитовић | Ванредни професор

Обрaзовaње: Доктор филолошких наука

Кабинет: бр.12
Телефон: 051-340-123 051-340-120 лок. 123
zorica.nikitovic@flf.unibl.org

Библиографија засебних издања:

Српски језик за странце/ Serbian language for  foreigners, Завод за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево, 2005. (коауторство са  Божом Ћорићем).
Типови номинације у микротопонимији Змијања, Филозофски факултет, Бања Лука 2009.
Ризничари и памтитељи. (коауторство Р. Поповић, Д. Миличевић, Ј. Делић и С. Шмуља). Филолошки факултет Бања Лука 2013.
Сложенице у оригиналним српскословенским дјелима сакралног карактера, Филолошки факултет Бања Лука, 2013

 

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: