Жељка Бабић | Редовни професор енглеског језика/лингвистике

Образовање: докторат 2008. године, Бања Лука;
магистарске студије 2004. године, Бања Лука;
основне студије 1999. године, Бања Лука.

Телефон:   387 51 34 01 33
zeljka.babic@flf.unibl.org
Консултације: понедјељак 13.00–14.00
Канцеларија бр. 7

Сфера интересовања: синтакса, примијењена лингвистика, психолингвистика, транслатологија.

Изабране књиге и радови:

Exploring ESP Syllabi: Some Implications For Further Pedagogical Considerations (2016); Translation as Empowerment of Cultural Mediation: Revaluing Relevance, Equivalence and Discourse Shift (2016); Trees, Nodes and Constituency Tests: Do We Really Need to Teach Theoretical Syntax at Foreign Language Departments (2016); The Cultural and Historical Issues at Foreign Language Departments: A Series of Small Serendipities (2015); Echoing the Topicalisation Transfer. (2015); Linguistic Cyberpunking (2015); The Full Circle in Practice: From Alternative Assessment to Differentiated Instruction (2014); Jezička interferencija i usvajanje sintaksičko-semantičkih struktura (2013).

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: