Вера Чолаковић | Виши асистент за историју српског језика

 

Образовање: основне студије 2009. Бања Лука,
магистарске студије 2016. Бања Лука

Телефон: + 387 51/340-124
vera.colakovic@flf.unibl.org
Консултације: Канцеларија бр. 11


Сфера интересовања
: историја српског језика, историја српског књижевног језика, палеографија.


Изабране књиге и радови
:
Српско-далматински магазин и три спорна слова“ (2016); „Слојевитост лексике у Мемоарима Живка Црногорчевића из Тузле“ (2016); „Ћирилица с јотом и јота у ћирилици“ (2015).

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: