Валентина Милекић | Виши асистент на предметима Теорија књижевности, Увод у теорију књижевности, Савремене књижевне теорије

 

Образовање: основне студије 2008. Бања Лука
магистарске студије 2014. Бања Лука

 

Телефон:   387 51 340 123
valentina.milekic@flf.unibl.org
Консултације: уторак 10.00–11.00
Канцеларија бр. 12

 

Сфера интересовања: имагологија, менталитети, Бранко Ћопић, фолклористика, савремене књижевне теорије

 

Изабране књиге и радови:
Народне здравице : Грађа и коментари (2017);
„Слика рата у романима Бранка Ћопића“, у: Српски језик, књижевност, уметност (2015)
„Хумор и меланхолија другости у Ћопићевим романима“, у: Бранко Ћопић, зборник радова са научног скупа (2014);
„Књижевни поступци у два ратна романа: Топ је био врео Владимира Кецмановића и Од Огњене до Благе Марије Јована Радуловића“, у: Наука и политика. Филолошке науке, зборник радова са научног скупа (2010);
„Мотив дошљака у роману Не тугуј бронзана стражо“ у: Значај српског језика и књижевности у очувању идентитета РС ИИ, Књижевни класици Републике Српске: Кочић и Ћопић;

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: