Светлана Митић | Виша асистенткиња

Образовање: основне студије 1995. Приштина
магистарске студије 2012. Бања Лука

 

Телефон:   387 51 340 136
svetlana.mitic@flf.unibl.org
Консултације: уторак, 10.30-11.30
Канцеларија бр. 5

 

Сфера интересовања: примијењена лингвистика, енглески за посебне потребе, превођење

 

Изабране књиге и радови:
„Studentske prezentacije u nastavi engleskog jezika za posebne nameneˮ, zbornik sa konferencije „Novi aspekti u nastavi jezikaˮ, Kosovska Mitrovica, Srbija (2006); „Inovacije u nastavi jezika struke – razvijanje jezičkih veština kao sredstvo poboljšanja jezičke kompetencijeˮ, zbornik sa konferencije „Jezik struke: izazovi i perspektiveˮ, Beograd, Srbija (2011); „Product writing for better linguistic and cultural acquisition by English language studentsˮ (koautorstvo sa S. Josifović-Elezović), zbornik sa konferencije „FLTAL ’14: Applying Intercultural Linguistic Competence to Foreign Language Teaching and Learningˮ, Sarajevo, BiH (2014); „Cultural geography, identity and public discourse: two cases from the former Yugoslaviaˮ (koautorstvo sa D. Simonović), zbornik sa konferencije „Culture and Art: Research and Managementˮ, Batumi, Gruzija (2015); „Reciprocal peer learning for pre-service English language teacher education at Banja Luka Universityˮ (koautorstvo sa S. Josifović-Elezović), u: Rethinking Tradition in English Language and Literary Studies (2017).

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: