Соња Леро Максимовић | Виши асистент

Образовање: основне студије 2014. Бања Лука

Телефон: + 387 51 340 121
sonja.lero@flf.unibl.org
Консултације: сриједа 12.00–13.30
Канцеларија бр. 13

Сфера интересовања: савремени српски језик

 

Изабране књиге и радови: Пут и сусрет у дјелу Јоаникија Памучине: Наука и евроинтеграције: зборник радова са научног скупа (2015), Музика и(ли) стварност у роману Тиши од воде Берислава Благојевића: Зборник радова са X међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (2016).

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: