Слободанка Пртија | Ванредни професор Класична филологија

 

Образовање: основне студије 2000. Београд
магистарске студије 2005,
докторат 2011. Београд

 

Телефон:   387 65 842 935
slobodanka.prtija@ff.unibl.org
Консултације: понедељак 14.00–15.00
Канцеларија бр. 304 (Филозофски факултет)

 

Сфера интересовања: Латински језик, Античка епистолографија

Изабране књиге и радови:
Како су Грци и Римљани писали писма. Античка епистоларна теорија (2016); Преписка Плинија Млађег и цара Трајана о хришћанима (Епистулае X 96; 97) (2016); Како су антички писци означавали писмо: Грчка терминологија (2014); Арс дицтаминис. Појава и развој средњовјековне вјештине писања писама на латинском језику (2013); Употреба аблатива у Писмима Плинија Млађег (2010); Да ли је стил сȃм човјек? Сенекина размишљања о стилу (2009).

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: