Славица Васиљевић Илић | Редовни професор српске књижевности

Образовање: основне и магистарске студије Филозофски факултет Нови Сад (1991, 2000), докторат Филозофски факултет Бањалука (2005)

Телефон: 0038165805833

slavica.vasiljevic-ilic@flf.unibl.org

Консултације: кад почне семестар

Кабинет број: 11

Сфера интересовања: српска средњовјековна књижевност, историја српске културе, средњовјековна књижевност и култура

Изабране књиге и радови: Српска средњовјековна књижевност и култура у дјелу Владимира Ћоровића, Филозофски факултет, Бања Лука 2007;. Средњовјековне теме, Филолошки факултет, Бања Лука 2010; Српска средњовјековна књижевност, Филолошки факултет и Универзитет у Бањој Луци, 2015.- уџбеник ; У скривницама срца свога, српске средњовјековне теме 2, Филолошки факултет , Бања Лука 2016: Стварност и живот манастира Ораховице у старим српским записима, Научни састанак слависта у Вукове дане 12-15. 9. 2007, Књижевност и стварност 37/2, Међународни славистички центар, Београд 2008, 41-52; Народни обичаји и вјеровања о женама у прози Петра Кочића, Зборник радова ,,Петар Кочић данас“, Академија наука и умјетности Републике Српске, књига 15, Одјељење књижевности и умјетности 6, Бања Лука 2009, 297-308; Мотиви рата у старој српској књижевности, Зборник радова са научног скупа, књига 3, Филозофски факултет Источно Сарајево, Пале 2009. 347-361; Сан као топос у српским средњовјековним житијима, Научни састанак слависта у Вукове дане 8-11. IX 2010, 40/2, Међународни славистички центар, Београд 2011, 47-59.

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: