Слађана Цукут | Доцент

Образовање: основне студије 2007. Бања Лука
магистарске студије 2013. Бања Лука
Телефон: + 387 51 34 01 20
sladjana.cukut@flf.unibl.org
Канцеларија бр. 18

Сфера интересовања: фонетика, фонологија и акцентологија српског језика, дијалектологија српског језика

 

 

Изабрани радови:
Наблюдения върху употребата на предлога с в български и сръбски език (по примери от преподаването на сръбски език като чужд), Пловдив 2011; О неким особинама вокалског система говора млађих становника Дервенте, Београд, 2013; О неким особинама акценатског система говора млађих становника Дервенте, Бањалука, 2013.

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: