Саша Шмуља | Ванредни професор општих студија књижевности

Образовање: основне студије 2001. Бања Лука
магистарске студије 2006,
докторат 2010. Бања Лука

Телефон: + 387 51 34 01 30
sasa.smulja@flf.unibl.org
Консултације: петак 10.30–12.00
Канцеларија бр. 1

Сфера интересовања: јужнословенске књижевности, српска књижевност, теорија књижевности, постмодерна књижевност

 

Изабране књиге и радови:
Антун Густав Матош у српској књижевности и култури (2016); Ризничари и памтитељи. Православна духовност српске књижевности ХХ вијека, коаутори: Ранко Поповић, Давор Миличевић, Зорица Никитовић, Саша Шмуља и Јован Делић (2013); Поезија и прозба. Интертекстуални аспекти у збиркама поезије Тражим помиловање Десанке Максимовић и Камени спавач Мака Диздара (2012);

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: