Сања Мацура | Редовни професор теорије књижевности

Образовање: Основне студије 1999. Бања Лука,
магистарске студије 2003. Бања Лука,
докторат 2007. Београд

Telefon: + 387 51 340 123
sanja.macura@flf.unibl.org
Консултације: понедјељак 09.30–10.30
Кабинет број 12

Сфере интересовања: теорија прозе, савремени српски роман, наратологија, књижевност у савременим теоријама

 

Изабране књиге и радови:

Мацура, С. „ЕПИТАФ ЗАТРТИМА – Романи Слободана Селенића“, 2011; Мацура, С. „Наративни лавиринт – Улазак“, 2012; Мацура, С. „Наратив и вријеме у романима Јована Радуловића“, Наука и традиција (зборник радова), Филозофски факултет Пале, 2013, 459-469; Мацура, С. „Наратив и ликови у циклусу приповиједака о Симеуну Ђаку Петра Кочића“, Значај српског језика и књижевности у очувању идентитета Републике Српске II – Књижевни класици Републике Српске: Кочић и Ћопић (тематски зборник радова), Филозофски факултет Пале, 2013, 277-296; Мацура, С. „Два писца једног града“, Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима за школску 2013/14. годину, Филолошки факултет Универзитета у Београду, година IX, Београд, 2014, 207-224; Мацура,  С. „Функција виртуелног наратива у роману Осма офанзива Бранка Ћопића“, Бранко Ћопић (зборник радова), Андрићев институт, Андрићград, 2015, 99-122; Мацура, С. „У Симанином вјековном кругу“, ЛИК – Литература и култура, год. 2, бр. 2, Андрићев институт – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Андрићград – Москва, 2016, 35-50; Мацура, С. „Функција диобе у роману Сара Петра Сарића“, Philologia Mediana, год. VIII, бр. 8, Ниш, 2016, 297-312.

Научноистраживачки рад: линк.

Наставни предмети: