Сања Љубишић | Ванредни професор класичне филологије

 

Образовање: Основне студије 1996. Београд,
магистарске студије 2003. Београд,
докторат 2015. Бања Лука.

 

Телефон: +387 51 322 780
sanja.ljubisic@ff.unibl.org
Консултације: четвртак 11.30 – 13.00
Канцеларија: 304

 

Сфера интересовања: Латински језик и римска књижевност

Изабране књиге и радови:
Семантичко-синтактичка сродност и различитост између генитива и аблатива у латинском језику (2016); Специфичности метода у настави латинског језика (2016); Граматике латинског језика Босне Сребрене (2012); Савременост античке басне (2009); Однос традиције и савремености у преводима Тацитових Анала (2004); Тацит – римски историчар и велики стилиста (2003)

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: