Сања Јосифовић-Елезовић | Ванредни професор методике наставе енглеског језика

Образовање: основне студије 1991, Сарајево,
мастер студије 1995 (2000) Кембриџ,
магистарске студије 2004, Бања Лука,
докторат 2011, Бања Лука.

 

Телефон:   387 51 34 01 36
sanja.josifovic-elezovic@flf.unibl.org
Консултације: уторак, 17.30-18.30
Канцеларија бр. 5

 

Сфера интересовања: учење, подучавање и вредновање страних језика на различитим нивоима образовања, књижевност у настави страних језика, обука наставника, унапређење квалитета  наставног процеса.

Изабране књиге и радови:
Josifović-Elezović, S. and Mitić, S.  (2017) Reciprocal peer learning for pre-service English language teacher education at Banja Luka University.
Josifović-Elezović, S. (2016) Вредновање рецептивних језичких вештина у настави енглеског језика као страног. Бањалука: Филолошки факултет.
Josifović-Elezović, S. (2016) Детаљна спецификација теста у настави страног језика.
Radanović, S. i Josifović-Elezović, S. (2012) Квалитет наставе на универзитету: перцепције студената и професора.
Josifović-Elezović, S. (2011) Портфолио у настави језика струке.
Josifović-Elezović, S. (2011) University students’ attitudes towards alternative assessment in FLT.
Josifović-Elezović, S. (2006) Креативно писање у настави страног језика.
Josifović-Elezović, S. (2006) Limerik u nastavi stranog jezika.

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: