Ранко Поповић | Редовни професор српске књижевности

Образовање: основне студије 1985. Сарајево;

магистарске студије 1990. Београд; докторат 2005. Бања Лука

Телефон: +387 51 340 128
ranko.popovic@flf.unibl.org
Консултације: четвртак 09.00–10.30
Канцеларија бр. 17

Сфера интересовања: новија српска књижевност

Изабране књиге и радови:

Завјетно памћење пјесме (2007); Чин препознавања (2009); Горка ведрина Истока. Хумор у Андрићевим романима (2012); Парадокси и молитве (2013); Ризничари и памтитељи  (2013); Трагедија без катарзе (2014); Ријечи за сретање (2014); Пјесник великог помирења. Особености умјетничког израза Бранка Ћопића (2015)

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: