Петар Пенда | Редовни професор англоамеричке књижевности

Образовање: основне студије 1995. Приштина
магистарске студије 2004, докторат 2007. Бања Лука

Телефон:   387 51 34 01 33
petar.penda@flf.unibl.org
Консултације: четвртак, 11.30-12.30
Канцеларија бр. 7

Сфера интересовања: Шекспир, модернизам, савремена британска и америчка поезија

Изабране књиге и радови:
The Whirlwind of Passion: New Critical Perspectives on William Shakespeare (2016); “The Stones of Silence” – Denationalizing Myth or Stirring Violence in Seamus Heaney’s Poetry; Средњовјековна енглеска књижевност (2015); Осам савремених америчких пјесника / Eight Contemporary American Poets (2008);  Т. С. Елиот: Поетска и теоријска контекстуализација (2012);

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети:
•    Средњовјековна енглеска књижевност
•    Енглеска књижевност ренесансе
•    Шекспир
•    Енглеска књижевност модернизма
•    Савремена америчка поезија и поетика