Нина Говедар | Виши асистент, Методика наставе српског језика и књижевности

 

Образовање: основне студије 2014. Бања Лука, мастер студије 2015. Источно Сарајево, докторске студије (у току) Источно Сарајево

Телефон: + 387 51 340 123
nina.govedar@flf.unibl.org
Консултације: уторак 13.00–14.00
Канцеларија бр. 12

Сфера интересовања: методика наставе књижевности, савремене књижевне теорије

Изабране књиге и радови:
„Функција ритуала у дјелима Миодрага Булатовића“ (2016), „Карневалско у Ђопићевом кланцу прича“ (2016), „Гонзо или рађање литературе из бунта“ (2015), „Жељезница, књижевност и филм: Бохумил Храбал – Строго контролисани возови“ (2015), „Лице и наличје – слика Другог у роману Књига о Милутину Данка Поповића“ (2015), Функција гротеске у грађењу слике рата у роману Крила Станислава Кракова (2014)

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: