Небојша Мацановић | ванредни професор, Општа педагогија

 

Образовање: Основне студије 2001, магистарске студије 2008, докторске студије 2012. године Филозофски факултет Бања Лука.

 

Телефон: + 387 51 340 123

macanovicn@yahoo.com

Консултације: Понедељак 11-12.30 ФПН

Канцеларија бр. 427

Сфера интересовања: савремена педагогија, социјална педагогија, специјална педагогија.

Изабране књиге и радови: Мацановић, Н. (2011). Ресоцијализација осуђених лица. Бања Лука: ИК Бесједа; Мацановић, Н., Надаревић, Д. (2014). Пенолошка андрагогија. Бања Лука: Европски дефендологија центар; Мацановић, Н. (2014). Криминогена инфицираност ученика. Бања Лука: Удружење наставника и сарадника Универзитета у Бањој Луци; Мацановић, Н. (2015). Педагошке актуелности. Бања Лука: ЕДЦ и Удружење наставника и сарадника Универзитета у Бањој Луци; Мацановић, Н., Љељак, Х., Селак, Г. (2015). Контролисана слобода: Пробација-казна постиндустријског друштва. Бања Лука: Европски дефендологија центар и Регионално удружење пенолога Бања Лука; Мацановић, Н., Петровић, Ј. (2015). Превенција вршњачког насиља у основним школама – „Вратимо другарство у разреде“. Бања Лука: Удружење наставника и сарадника Универзитета у Бањој Луци; Мацановић, Н., Грбић Павловић, Н., Купрешанин, Ј. (2016). Малољетничка делинквенција – превенција и ресоцијализација. Бања Лука: Удружење наставника и сарадника Универзитета у Бањој Луци; Мацановић, Н., Селак, Г. (2016). Актуелности у пенолошкој теорији и пракси. Бања Лука: Центар модерних знања.

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: