Младенко Саџак | Редовни професор српске књижевности

Образовање:

 • основне студије завршио 1985. године у Сарајеву,
 • магистарске студије завршио 1991. године у Загребу,
 • докторат одбранио 2000. године у Београду.

Адреса:  Булевар војводе Петра Бојовића 1а, 78000 Бања Лука.

Телефон: +387 51 340 128

E-mail: mladenko.sadzak@flf.unibl.org

Консултације: сриједа 10.30–12.00 (кабинет бр. 15 или 17)

Сфере интересовања: српска књижевност 19. вијека, поетика српске књижевности, историја српске културе

 

Изабране књиге и радови:

 1. Младенко С. Саџак, Натуралистички наративни модели у српској прози између реализма и модерне. Издавач: Чигоја штампа Београд, Библиотека Serbica nova, књига 2, Београд 2001.
 2. Младенко Саџак, Портрет Симе Стојановића. Историја храбрости једне породице. Издавачи: Филозофски факултет Бања Лука и Задужбина Сретена Стојановића Приједор, Бања Лука 2003.
 3. Младенко Саџак, Иманентне поетике. Издавачи: Арт-принт Бања Лука и Филозофски факултет Бања Лука. Бања Лука 2008.
 4. Младенко Саџак, Преглед српске књижевности у БиХ у 19. вијеку. Издавач: Арт-принт Бања Лука, едиција Србистика, књ. 3. Бања Лука 2010.
 5. Младенко Саџак, Старожитности Босне и Хума. Српски народ, његов језик и религија у старим повељама Босне и Хума. Арт принт, Бања Лука, 2014.
 6. Младенко Саџак, Поступци књижевног стварања. Издавачи: Филолошки факултет Бања Лука. Штампа: Графид, Бања Лука 2016.
 7. Поетика укрштања и крстолике пјесме Јована Стерије Поповића. У зборнику радова ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ 1806-1856-2006. Научни скупови Српске академије наука и уметности, књ. CXVII, Одељење језика и књижевности, књ. 17. САНУ, Београд, 2007. године, стр. 251-267.
 8. Реторички елементи у поезији Саве Мркаља. У књизи „An den Anfängen der serbischen Philologie – На почецима српске филологије. Salo debeloga jera libo azbukoprotres von Sava Mrkalj (1810-2010). Сало дебелога јера либо азбукопротрес Саве Мркаља (1810-2010)“. То је зборник радова са научног скупа који је под истим насловом одржан на Универзитету у Бечу, на Одсјеку за славистику, 2010. године. Издавач: Петер Ланг (Peter Lang GmbH), едиција Philologica Slavica Vindobonensia, Band 1, Frankfurt am Main (www.peterlang.de), 2012, стр. 263-280.

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети:

 1. Српска књижевност реализма
 2. Српска књижевност 19. вијека II
 3. Српска књижевност 19. вијека у БиХ
 4. Иманентне поетике