Мирјана Арежина | Ванредни професор Српске књижевности ренесансе и Српске књижевности барока

Образовање: основне студије 2000. Бањалука

магистарске студије 2005. Бањалука,
докторат 2010. Бањалука

 

Телефон: + 387 51 34 01 20
mirjana.arezina@flf.unibl.org

Консултације: четвртак 11.00–12.00

Канцеларија бр. 13
Сфера интересовања: дубровачка књижевност ренесансе и барока

 

Изабране књиге и радови:

 1. Владимир Ћоровић и Дубровник (2015);
 2. Il ritratto degli Italiani in Kanjoš Macenodović di Stefan Mitrov Ljubiša (2009);
 3. Палмотићев Павлимир у Мостару по сјећању Владимира Ћоровића (2011);
 4. Заборављени пјесник Вуко Пећанац, Трагом сјећања Петра Колендића (2012);
 5. Лирски умеци у дубровачким драмама (Прилог проучавању превода Молијерових драма) (2013);
 6. Дубровачки препјеви псалама у 16. вијеку (2015);
 7. Традиција у дубровачким комедијама ‒ лирски умеци. Прилог проучавању анонимних комедија 17. вијека (2015),
 8. Дубровник у роману Дервиш и смрт Меше Селимовића (2016).

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети:

 1. Српска књижевности ренесансе
 2. Српска књижевности барока
 3. Дубровачка пасторална драма 16. вијека
 4. Барокна драма