Милица Мијатовић | Виши асистент на Одсјеку за француски језик и књижевност

Образовање: основне студије 2008. Нови Сад
мастер студије 2014. Нови Сад

 

Телефон:   387 51 340  131
milica.mijatovic@flf.unibl.org
Консултације: понедјељак 18-19.30
Канцеларија бр. 8

 

Сфера интересовања: Француска књижевност XИX и XX вијека, савремена француска и франкофона књижевност и култура

Изабране књиге и радови:
“Značaj autobiografskih toposa u „Djetinjstvu“ Natali Sarot“, 2015, La revue de CEES de l’Université de Poitiers.

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: