Милица Јошић-Милиновић | Виши асистент

 

Образовање: основне студије 2009. Филолошки факултет Бања Лука
мастер студије 2011. Филолошки факултет Београд

 

Телефон:   387 51 340 136
milica.josic-milinovic@flf.unibl.org
Консултације: петак, 12.00-13.00
Канцеларија бр. 5

 

Сфера интересовања: модерна и савремена америчка књижевност, методика наставе књижевности

Изабране књиге и радови:
CALL in Teaching English at the University of Banja Luka (Tetovo 2015)
Modernising University-level EFL Literature Classes (Sarajevo, 2014)
A (Realistic) Portrait of Women in Fitzgerald’s The Great Gatsby (Novi Sad, 2014)
Using Language Labs for Interpretation Practice (Sarajevo, 2014)

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: