Маја Мандић | Наставник страног језика и вјештина

Образовање: основне студије 2000. Бања Лука
магистарске студије 2004. Кембриџ, Велика Британија

 

Телефон:   387 51 340 120
maja.mandic@flf.unibl.org
Консултације: сриједа, 15.30-16.30
Канцеларија бр. 6

 

Сфера интересовања: анализа дискурса, текстуална анализа

 

Изабране књиге и радови:

Мajstorović, D. & Мandić, М. (2011) ”What it means to be a Bosnian woman: Analyzing women’s talk between patriarchy and emancipation“ In Мajstorović, D. & Lassen, I. (eds) Living with Patriarchy: Discursive constructions of gendered subjects across cultures, pp.81-109. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company ; Мandić, М. (2011) „Govori u zagradama: diskursi o nama, nekad i sad“ In Мajstorović, D. & Turjačanin, V. (ur.) U okrilju nacije:etnički i državni identitet kod mladih u Bosni i Hercegovini, str.174-190. Banja Luka: Centar za kulturni i socijalni popravak; Мandić, М. (2014) ”Nostalgia in the Discourses of the Youth in Bosnia and Herzegovina“, 4th International Coference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, 9-10 May 2014, International Burch University, Sarajevo, e-book

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: