Корнелија Ичин | Редовни професор Руска књижевност

 

Образовање: основне студије 1987. Београд
магистарски рад 1993, докторат 1999. Београд

 

Телефон:
kornelijaicin@gmail.com
Консултације: понедељком од 16.00–17.00 и мејлом
Канцеларија бр.  20

 

Сфера интересовања: руска поезија XIX и XX века, руска драма XИX и XX века, сребрни век, руска авангарда

Изабране књиге и радови:

  1. Циклус “Плава звезда” Николаја Гумиљова, Београд 1997, 242 стр.
  2. Этюды о русской литературе, Белград 2000, 171 стр.
  3. Драмско стваралаштво Лава Лунца, Београд 2002, 462 стр. (Лев Лунц, брат-скоморох, Белград 2011, 345 стр.)
  4. Элегические раскопки, Белград 2005, 181 стр. (коаутор М. Јовановић).
  5. Поэтика изгнания: Овидий и русская поэзия, Белград 2007, 104 стр.
  6. Авангардный взрыв: 22 статьи о русском авангарде, Санкт-Петербург 2016, 384 стр.
  7. Евгений Аничков, Пьесы. Рассказы. Статьи, Белград 2016, 264 стр. (дешифровање и припрема руског текста, предговор).
  8. Сергей Смирнов, В плену у цареубийц, Белград 2016, 386 стр. (дешифровање и припрема руског текста, предговор, коментари).

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: