Јеленка Пандуревић | Ванредни професор српске књижевности

Образовање: основне студије 1998. Бања Лука;
магистарске студије 2004,
докторат 2009. Београд

Телефон:+387 51 340 124
jelenka.pandurevic@flf.unibl.org
Консултације: петак 11.30–13.00
Канцеларија бр. 11

 

Сфера интересовања: српска народна књижевност, усмена књижевност, фолклористика, студије културе, нематеријално културно насљеђе

 

Изабране књиге и радови:

Фолклорни еротикон између обредне и поетске метафоре (2017); Књижевна зоологија као нематеријално културно насљеђе. Canis lupus и културно памћење (2016); Други живот друге књиге. Рецепција Вукове збирке данас (2016); Књижевност транскрипта. Теоријски аспекти (2015); Рукотворине-умотворине –књижевност: плетеније смисла (2015); Из фолклорне ризнице Босанске виле: епско-лирске пјесме (2015); Кратка историја писма, књиге и библиотека (2014).

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: