Јелена Гинић | доцент за руски језик

 

Образовање: основне студије 1998.Београд
магистарске студије 2006. Београд,
докторат 2013. Београд

Телефон: + 381604449108
jelenaginic@gmail.com
Гостујући професор
Канцеларија бр. 20

Сфера интересовања: фонетика и прозодија руског језика, лингводидактика, теорија уџбеника.

Изабране књиге и радови:
Сегментный фонетический материал в учебниках русского языка для восьмилетних школ Сербии»in Научный диалог, № 3 (39),46−62. ERIH (2015), «Oсобенности синтагматического членения  русского и сербского языков и их связь с артикуляционной базой»,  inРусский язык в исследованиях сербских русистов, составители П. Пипер, К. Кончаревич, 183−195 (2015), „Настава руског језика у основној школи: актуелно стање и перспектива” inЈезик у образовању[у штампи; 2016], „Сегментни и супрасегментни фонетски материјал у уџбеницима руског језика за основну школу” inЖиви језици(2016), Практикум из методике наставе руског језика, Београд: Завод за уџбенике (у коауторству с В. Раичевићем, 2011).

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: