Јасна Јуришић Рољић | Виши асистент

Образовање: основне студије 2002. Универзитет у Бањој Луци,
магистарске студије 2011. Универзитет у Бањој Луци

 

Телефон: 051-340-136, 051-340-120, лок.136
jasna.jurisic.roljic@flf.unibl.org
Консултације: понедјељак, 13.30-14.30
Канцеларија бр. 5

 

Сфера интересовања: морфологија, прагматика, корпусна лингвистика

 

Изабране књиге и радови:
„Реализација деминутива у преводу Јежеве кућице Бранка Ћопића на енглески језик” (2015); „The English suffix “-ING’ in English to Serbian Translation Exercises” (2015); „Multimedia Approach to the English Language Teaching” (2012); „Анализа императива: двије теорије и једна драма” (2011).

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: