Ивана Зечевић | Ванредна професорица Педагошке и школске психологије

 

Образовање: основне студије 2000. Бањалука
магистарске студије 2005, Бањалука,
докторат 2010. Бањалука

 

Телефон:   387 51 32 27 80
rastko.matija@gmail.com
Консултације: уторак 10.00 – 12.00
Канцеларија бр. 108 (Филозофски факултет)

 

Сфера интересовања: Учење и поучавање, развијање критичког мишљења код дјеце, дјеца са потешкоћама у развоју

Изабране књиге и радови:
”Метакогнитивне вјештине и школско постигнуће” (2016); ”Сцене насиља у цртаном филму и стадији когнитивног развоја” (2015); ”Примјена Блумове таксономије у анализи исхода образовања за основну школу’ (2015) ”Знања и вјештине у наставним програмима за млађи школски узраст” (2014); ”Приваћеност дјеце са тешкоћама у развоју у одјељењима редовних основних школа” (2014);

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети:

  • Педагошка психологија
  • Психологија наставе и учења
  • Евалуација знања и образовних исхода
  • Психологија образовања дјеце са потешкоћама у развоју
  • Практикум из педагошке психологије
  • Методика наставе психологије