Игор Симановић | Доцент, Опште студије књижевности

Образовање: основне студије 2003. Бањалука
магистарске студије 2008,
докторат 2015. Бањалука

 

Телефон:    387 51 961 148
igor.simanovic@flf.unibl.org
Консултације: четвртак, 16.30–18.00
Канцеларија бр. 2

Сфера интересовања: општа и компаративна књижевност, српска књижевност

 

Изабране књиге и радови:
Ћопићева фолклорна магија (2010), Грчки митови 1 (2016); „Андрићева Госпођица у европском контексту“ (2012); „Приповједно обликовање Дон Кихота у Ћопићевим Бојовницима и бјегунцима“ (2016); „Богдан Поповић као компаратиста“ (2016).

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: