Емир Мухић | Доцент англистичке лингвистике и енглеског језика

Образовање: основне студије 2007: Бања Лука;
магистарске студије 2010: Бања Лука;
докторат: 2016: Београд

 

Телефон:   387 51 34 01 35
emir.muhic@flf.unibl.org
Консултације: уторак, 16.00-17.00
Канцеларија бр. 6

 

Сфера интересовања: когнитивна лингвистика, фонетика, фонологија, мултидисциплинарни домени у лингвистици

Изабране књиге и радови:
Dalibor Kesić and Emir Muhić. (2015). Concomitant Tutelage Disparities. In Akbarov, A. (ed.) The Practice of Foreign Language Teaching (2015), Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing. str. 116-167
Емир Мухић и Далибор Кесић. (2015). Мултидимензионалне парадигме у лингвистици. Српски језик XIX. стр. 657-673.
Emir Muhić. (2013). Conceptual Scenarios in Contemporary American Political Discourse: (Not) Going It Alone. In Akbarov A. And D. Larsen-Freeman (eds.). Applying Intercultural Linguistic Competence to Foreign Language Teaching and Learning. Sarajevo: IBU Publications. str. 611-618.
Емир Мухић. (2011). Теоријска схватања дискурса. Знакови и поруке (4/1).
Emir Muhić. (2009). Hybridity in Prospective Non-Native Speakers of English. Знакови и поруке: часопис из комуникологије.

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: