Драгомир Козомара| Ванредни професор српског језика

Образовање: основне студије 2000,
магистарске студије 2005,
докторат 2013. (све у Бањој Луци)

Tелефон: + 387 65 566 518
dragomir.kozomara@flf.unibl.org
Консултације: понедјељак 13.30–15.00
Канцеларија: бр. 18

Сфера интересовања: дијалектологија, фонетика, фонологија, акцентологија и правопис српског језика

 

Изабране књиге и радови:

Фонетске и морфолошке особине српских посавских говора између Врбаса и Укрине, Српски дијалектолошки зборник LXIII, Београд, 2016, 155 стр.
Важније гласовне особине говора села Баре (код Бугојна), Зборник за српски језик, књижевност и умјетност I/1, Бања Лука, 2001, стр. 203–208.
Акценатске особине говора Чечаве, Српски језик XIV/1–2, Београд, 2009, стр. 533–549.

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: