Драго Тешановић | Редовни професор, српски језик

Обрaзовaње: Проф. др (Специфични језици – српски језик)

Кабинет: бр. 13
drago.tesanovic@flf.unibl.org

 

Радови:

Сличности и разлике номинације српског и њемачког језика на подручјима гдје се говоре, Језичка/е политика/е у Босни и Херцеговини и њемачком говорном подручју /Sprache(en)politik in Bosnien und Hercegowina und im Deutschespracigen Raum, Gete Institut, Сарајево 2011, 55-59.
Ћирилично писмо у очима свјетских моћника, Бењамина Калаја и високих представника у Републици Српској, Срби губе свој смисао, Нови Сад, 2005, 89-97.
Употреба родно сензитивног језика, Она је рекла, Подгорица, 2006. 88-90.
Творба и значење именица субјективне оцјене у језику Скендера Куленовића,  Језик, ум и стабилност, Бања Лука 2011, 73-85.
Раслојавање српског језика у двадесетом вијеку, Језик, ум и самобитност, Бања Лука 2011, 39-47.

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: